3DE3 Kariyer

Ekip çalışması sisteminin yenilikçi, değerlere saygılı ve çağdaş bir yaklaşımla ideal şekilde uygulandığı 3DE3’te iş yaşamının en önemli öğesi olan “birey”’in,  kariyerinin her adımında mutlu ve güvenli bir şekilde ilerleme olanağı  yakalaması hedefleniyor.
 
 
3DE3’te çalışmak;
 
Profesyonelce, karşılıklı güven ve sorumluluk bilinci içinde, yapıcı rekabet ortamında ekip dayanışmasının bir parçası olmak demektir.
 
Bu bağlamda çalışma arkadaşlarımızdan;
 
- Gelişime açık, 
- İşin gerektirdiği yetkinlik ve donanıma sahip, 
- Kuruluş ve topluluk değerlerini benimseyip yaşatacak kişiler olması beklenir.

İNSAN KAYNAKLARI FORMU