UMUT VAKFI
 
Umut Vakfı, geleceğin garantisi olan gençlerimizi, hukukun üstünlüğünü benimsemiş, çevreye ve insanlığa duyarlı, uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yolları yeğleyen, yurttaş olma bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Özellikle de, bireysel silahların her yıl binlerce kişinin hayatına mal olduğu Türkiye’de, bu konuda “farkındalık ve toplumsal bilinç yaratılmasına katkı sunmak ve silahsızlanmayı özendirmeyi” amaçlamaktadır. 
 
Vakıf, bu amacı doğrultusunda da, bireysel silahlanmayı önleme ve barış kültürünün hukukun üstünlüğüyle mümkün olabileceği gerçeğinden hareketle “barış kültürünü yaygınlaştırma” yönünde toplantılar düzenlemekte, bilimsel çalışmalar yapmaktadır.
Nazire Dedeman Çağatay’ın öncülüğünde 1993 yılında kurulan Umut Vakfı, Avrupa Vakıflar Merkezi’nin (EFC) katılımcısı Uluslararası Küçük Silahlar Eylem Ağı (IANSA) üyesidir. Kısa adı ECOSOC olan Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde danışman statüsüne sahip olan Vakıf, bir çok ülkede ve NATO’nun Brüksel’deki merkezinde “bireysel silahsızlanma, Türkiye’deki gelişmeler ve Vakfın çalışmalarını anlatmak üzere” toplantılara davet edilmiştir. 
 
28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü nedeniyle Taksim’de her yıl “Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü” yapan Umut Vakfı ayrıca öykü, karikatür, belgesel film ve fotoğraf gibi çeşitli dallarda ödüllü yarışmalar düzenliyor. Türkiye genelinde kendi illerinde bireysel silahsızlanmayla ilgili çalışmalar yapan valilik, emniyet müdürlükleri ve tüzel kişilere de “katkı plaketleri” takdim ediyor.
 
Medyada bireysel silahsızlanma ve şiddet haberlerinin nasıl işleneceği konusunu irdelemek amacıyla 60 ildeki gazetecilerin katılımıyla “Yerel Medya Seminerleri” düzenleyen Vakıf, ayrıca çeşitli üniversiteler ve barolarla işbirliği halinde  “Hukukun Gençleri Sempozyumları” yapıyor. Halen TBMM’de İçişleri Komisyonu’nda beklemekte olan “Silah Kanun Tasarısı”’yla ilgili çalışmalara katılan Vakıf, akademik çalışmalar yayınlıyor.
 
Vakfın çeşitli konularda düzenlediği bu toplantılara şimdiye kadar 263 bin kişi katıldı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan okullarda görev yapan yaklaşık 2 bin eğitimciyle “Yurttaş Olmak İçin…” konulu eğitici eğitimler veren Vakıf, 22 bin kitap bağışladı. Oluşturduğu Umut Ormanları’na 24 bin 400 fidan dikilmesini sağladı. 
 
Umut Vakfı’na, Bakanlar Kurulu’nun 12.10.2009 gün, 2009/15558 sayılı kararıyla vergi muafiyeti tanınmış bulunmaktadır.